Normaal gezien gaan de lessen altijd door. Vakantieperiodes worden tijdig doorgegeven aan de cursisten.

De planning voor de lessenreeksen/workshops en lezingen zijn te vinden op de pagina van de workshops/... zelf.Trainingslocatie

Leszaal en indoor-trainingsruimte:

Om onze trainingen tijdens de wintermaanden en regendagen in de zomer te verzekeren beschikken we over een permanente binnenruimte (loods en leszaal). Deze bevindt zich in de Keerstraat 218 te Ottergem (Erpe Mere)

Buiten-trainingsruimte:

Tijdens de zomermaanden gaan de meeste lessen door op ons trainingsveld achter de woning in de Keerstraat 219 te Ottergem (Erpe Mere). U komt er door rechts van de woning het gras te volgen.

Wat brengt u mee?

 • een vaste halsband en leiband
 • Beloning voor uw hond (kleine hondensnoepjes, stukjes kaas, worst, …)
 • Het lievelingsspeelgoedje van uw hond
 • Het boekje van uw hond of inentingspapierenAlgemene voorwaarden van hondencentrum Happy Tail

Door toetreding tot de lessen van Happy Tail aanvaardt elke cursist, zonder beperking, het huishoudelijk reglement van Happy Tail. Dit reglement dient bij aanvang van de lessen ondertekend te worden.

HONDEN

 • Honden dienen voor aanvang van de les te zijn uitgelaten. Hoopjes dienen worden opgeruimd door middel van een poepzakje die u kan deponeren in de daarvoor bestemde afvalbak. Op het terrein zijn twee hondentoiletten voorzien (gras en dolomiet), gelieve deze indien nodig te gebruiken.
 • Er wordt aangeraden de hond minstens 5 tot 8 uren voor de les geen eten te geven om voor voldoende motivatie te zorgen.
 • Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. Hier dient de cursist zorg voor te dragen en dit kan gecontroleerd te worden door de lesgeefster.
 • Op het terrein van Happy Tail dienen de honden - behoudens uitdrukkelijk verzoek van de lesgeefster - aangelijnd te zijn.
 • Houdt uw hond onder controle bij het betreden en verlaten van de terreinen. Dit zijn de momenten waarop het risico op conflicten tussen honden groot zijn. Houdt honden dus uit elkaar voor en na de les.
 • Voor de ‘concentratie’ van de reuen wordt gevraagd geen les te volgen met teven tijdens hun loopsheid.

CURSISTEN

 • De cursist dient familiaal verzekerd te zijn en betreden van het lesveld en het volgen van de lessen is op eigen risico. Happy Tail is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen.
 • Kinderen jonger dan 18 jaar moeten steeds onder begeleiding staan van een ouder of voogd. Tevens kan de lesgeefster in uitzonderlijke gevallen beslissen dat een minderjarige niet kan trainen met zijn hond.
 • Roken, drinken en telefoneren tijdens de lessen wordt niet geapprecieerd.
 • Afval, waaronder ook peuken horen in de vuilnisbak.
 • Bij conflicten of onenigheid van welke aard ook worden deze niet tijdens, maar na de les besproken.
 • Voor vragen of problemen kan men steeds terecht bij de lesgeefster. Ideeën of opmerkingen kan men ook mailen, deze zullen zeker geapprecieerd worden.

LESSEN

 • Enkel hond en begeleider mogen de oefenterreinen betreden. Toeschouwers zijn welkom, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan vernoemde gedragsregels en aanwijzingen van de lesgeefster.
 • Bij extreme weersomstandigheden kunnen de lessen worden aangepast of afgelast. De lesgeefster tracht de cursisten ruim op voorhand van te verwittigen.
 • Op de website zullen de data worden vermeld waarop er geen lessen doorgaan bij AGENDA.
 • Respecteer de trainingsuren: Alle cursisten dienen tijdig voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de lesgeefster zo vroeg mogelijk telefonisch te verwittigen.
 • Om ook nieuwe cursisten de mogelijkheid te geven deel te nemen vragen wij te verwittigen indien u niet naar de lessen kan komen, zodat uw plaats kan ingenomen worden door iemand anders. Indien u 2 maal afwezig bent kunnen wij u niet garanderen dat u uw plaats in de groep opnieuw kan innemen.
 • De opgestelde toestellen worden enkel gebruikt op uitdrukkelijk verzoek van de lesgeefster. Happy Tail is niet verantwoordelijk voor lichamelijke of andere schade wegens het ongecontroleerd betreden van de toestellen.

ALGEMEEN

 • Het cursusgeld graag bij aanvang van de les betalen.
 • De 10beurtenkaart is 3 maand geldig.
 • Het gegeven advies tijdens de lessen of via mail/telefoon, leidt niet tot aansprakelijkheid van Happy Tail. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform de wetgeving. Een familiale-verzekering is geboden zoals hierboven genoemd.
 • Gelieve het terrein niet te betreden als de toegangspoort gesloten is aangezien er loslopende honden op het terrein kunnen aanwezig zijn.